Gwarancja

Wszystkie produkty oferowane przez nasz sklep są oryginalne, fabrycznie nowe i wolne od wszelkich wad fizycznych. Bezpieczeństwo przy i po zakupie towaru zapewni Państwu gwarancja polskiego dystrybutora, którą objęte są wszystkie produkty zakupione w sklepie Minuta.pl.

Napraw gwarancyjnych dokonuje sieć autoryzowanych serwisów, których adresy podane są na karcie gwarancyjnej (otrzymują ją Państwo przy zakupie). Tam umieszczony jest również sposób zgłoszenia usterki. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego serwisu, prosimy o kontakt z nami pod adresem biuro@minuta.pl lub telefonicznie 22 424 55 99 od Pn do Pt w godz. 10.00 - 18.00.

Reklamacje

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 § 576 Kodeksu Cywilnego (w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona).
Reklamacje z powyższego tytułu należy kierować na adres LUKS Daniel Strasburger, ul. Grójecka 194/25D, 02-390 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: biuro@minuta.pl, numer telefonu +48 22 424 55 99. W reklamacji prosimy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, opis wady oraz termin jej ujawnienia. Reklamowany towar wraz z dokumentem zakupu należy dostarczyć osobiście lub poprzez firmę kurierską na powyższy adres. Po otrzymaniu reklamowanego przedmiotu Sprzedawca przekazuje towar do autoryzowanego serwisu celem potwierdzenia zaistniałej wady. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni.

Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: LUKS Daniel Strasburger, ul. Grójecka 194/25D, 02-390 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: biuro@minuta.pl, numer telefonu +48 22 424 55 99. W reklamacji prosimy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, informuje w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Klient ma prawo do pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:
- zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
- zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
- uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl,
- złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  • Kontakt
  • ZADZWOŃ 22 424 55 99 CZYNNE PON.- PT. OD 10:00 DO 16:00
  • 100-dniowe prawo zwrotu
  • Dostawa kurierem GRATIS
×