• Kontakt
  • ZADZWOŃ 22 424 55 99 CZYNNE PON.- PT. OD 9:00 DO 19:00
  • 100-dniowe prawo zwrotu
  • Dostawa GRATIS od 200 zł
×

Polityka prywatnosci

Warunki ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Klientów, zwanych dalej także "Użytkownikami", korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.minuta.pl, zwanego dalej "Sklepem".
2. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień.
3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Daniel Strasburger prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LUKS Daniel Strasburger z siedzibą w Warszawie (02-390) przy ul. Grójeckiej 194 lok. 25 D, posiadający numer NIP: 526-154-90-41, REGON: 015486123, właściciel Sklepu, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej "Sprzedawcą".
5. Zawartość strony Sklepu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
6. W celu korzystania ze strony Sklepu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
7. Administrator danych oświadcza, że strona sklepu jest wolna od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

Zakres zbierania danych

1. Sprzedawca zbiera dane Klientów w sposób określony w Regulaminie.
2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Klientem, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, adres dostawy, jak również numeru telefonu.

Cel zbierania danych

1. Wszelkie dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
2. W zależności od udzielenia przez Klienta zgody podczas składania Zamówienia, podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego, może posłużyć do przesyłania przez Sprzedawcę informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), a także w celach dodatkowych, przykładowo wykonywania marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne ( Dz. U. z 2016 poz. 1489 z późn. zm.), jednak wyłącznie za dodatkowo wyrażoną zgodą Użytkownika.
Sprzedawca, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 r., poz. 922 z poźn.zm.) , w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klientów w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Prawo dostępu

1.Klient posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Klient może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.
2. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Sprzedawca zamierza przetwarzać dane Klienta w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych, lecz wyłącznie za uprzednio wyrażoną zgodą Klienta.
3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres lub adres e-mail Sprzedawcy.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub świadczenia dodatkowych usług, np. usługi newsletter.

Mechanizm cookies

1. Pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę www:
C_CATEGORY_ID = "_ci" - zapamiętanie ID kategorii, z której przeszliśmy C_COMPARE_PRODUCTS = "_cp" - identyfikatory produktów dodanych do porównania C_CULTURE = "_cl" - wybrany język C_CURRENCY = "_cr" - wybrana waluta C_DEALER_HASH = "_dh" - identyfikator sesji handlowca C_EXTERNAL_SOURCE_SKAPIEC = "_ess" - ciasteczka do obsługi reklam C_EXTERNAL_SOURCE_TRADEDOUBLER = "tradedoubler" - ciasteczka do obsługi reklam C_FROM = "_f" - zapamiętany ostatni parametr skad C_FROM_LIST = "_fl" - lista wszystkich parametrów skad C_ITEMS_PER_PAGE_CODE = "_ippc" - zapamiętany wybór ilości towarów na stronie C_LAST_ORDER_ID = "_loi" - identyfikator zamówienia potrzebny do utrzymania trwałego koszyka C_LAST_SEARCH_LINK = "_lsl" - ostatni wynik wyszukiwania C_LAST_VISITED_PRODUCTS = "_lvp" - ostatnio przeglądane produkty C_ORDER_ID = "_oi" - identyfikator zamówienia niezbędny do utrzymania aktualnej sesji C_REMEMBER_LOGIN = "_rl" - czy pamiętać logowanie C_REPOSITORY_PRODUCTS = "_rp" - produkty w schowku C_SEARCH_TEXT_COUNT = "_stc" - liczba znalezionych produktów przy wyszukiwarce tekstowej C_SENT_ORDER_ID = "_soi" - ostatnio zakończone zamówienie C_SENT_ORDER_IDS = "_sois" - listat ostatnio zakończonych zamówień w przypadku dzielenia zamówienia C_SORT_BY_CODE = "_sbc" - ostatni wybór sortowania C_VIEW_ID_CODE = "_vic" - ostatni wybór widoku listy towarów "u" Marketing __utma __utmb __utmc __utmz Pliki cookie analityczne
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1489 z późn. zm.), użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach:
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
2. Pliki cookie mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną. Korzystamy z usługi "Google Analytics" - zbierającej anonimowe informacje o odwiedzanych stronach naszych serwisów. Serwis posiada podpięte kody usług Google Analytics dla reklamodawców displayowych, które używane są również do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowaniu zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google. W oparciu o pliki cookies i tagi remarketingowe może wyświetlać reklamy użytkownikom, którzy odwiedzili naszą stronę podczas korzystania z wybranych narzędzi firmy Google. Każdy odwiedzający nasz serwis ma możliwość zrezygnować ze śledzenia poprzez Google Analytics dla reklamodawców displayowych oraz z niestandardowych reklam w sieci reklamowej Google. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności "Google Analytics", w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html. Serwis korzysta także z zewnętrznej usługi Google AdWords w celu identyfikacji konwersji i w celu optymalizacji działań reklamowych, a także mając na uwadzę remarketing - tworzenie anonimowych list służących do kierowania reklam. Szczegółowa polityka w tym zakresie jest dostępna na stronie http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/
3. Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.
4. W reklamach zamieszczanych na stronie Sklepu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.
5.Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Adres IP

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Sklepu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
Dane osobowe Klientów zostały zgłoszone przez Sprzedawcę do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawca, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
2. Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Sprzedawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Sprzedawcy.

Newsletter

1. Newsletter przesyłany jest przez Administratora danych wyłącznie po uprzednim zamówieniu, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Newsletter jest bezpłatny.
4. W celu otrzymania newslettera Użytkownik powinien: dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie Sklepu swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail), aktywować przycisk "Zapisz", posiadać aktywny adres poczty elektronicznej, aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Administratora na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
5. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Newslettera.
6. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług Newslettera poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Newslettera. Administrator potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usług Newlettera Administrator zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newlettera.
7. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedawcy lub adres e-mail: biuro@minuta.pl.

Zmiany Polityki Prywatności

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Klientów, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.
2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji
(9.11.2017)